Make your own free website on Tripod.com
January May September
February Jun October
March July November
April August December

January

1 Januari
Mudah tersinggung perasaannya, pemikirannya cerdas dan manis budi bahasanya dan memiliki sifat-sifat aneh dan ada kemungkinan mengembara. Karena sifatnya yang murah hati dan kalau kurang waspada mudah menjadi korban penipuan.

2 Januari
Mudah menjadi tegang, suka melamun, perasaannya peka dan idealis serta kadang-kadang bersifat melankolik (cepat merasa sedih atau bermuram durja). Dalam bidang pekerjaan yang legal atau halal mudah mencapai kejayaan.

3 Januari
Cerdik pandai, mudah tersinggung dan mudah naik darah karena terpengaruh oleh perasaannya yang sangat peka, suka mengkritik dan bersifat artistik, ertinya suka akan kesenian atau hal-hal yang bersifat seni. Sesekali mudah tertipu.

4 Januari
Berpikiran tajam dan banyak inisiatifnya, suka menyelidiki segala sesuatu dengan teliti. Dalam bidang cinta tidak beruntung dan boleh mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan serta harus berhati-hati terhadap musuh dalam selimut.

5 Januari
Memiliki kecerdikan cukup tinggi, pandai menganalisa segala sesuatu, mudah memperoleh kehormatan dan penghargaan dan boleh berjaya dalam bidang ketenteraan dan dalam bidang Angkatan Laut.

6 Januari
Sangat aktif dan penuh kegiatan,penuh semangat dalam melakukan segala macam pekerjaan. Boleh berjaya dalam bidang usaha perniagaan disebabkan mempunyai kesabaran dalam menanti hasil yang diharapkan.

7 Januari
Gerak-geriknya cepat, otaknya jernih dan bercita-cita tinggi,mudah sekali tersinggung, suka mengecam orang tanpa risau akan akibatnya.

8 Januari
Cerdas, tangkas, materialistis, sering cerewet, mau menang sendiri dan keras kepala serta semangat berjuangnya tinggi dalam menempuh penghidupan.

9 Januari
Tindak tanduknya sangat berhati-hati, suka menaruh curiga atau berprasangka, tidak suka bergurau dan berangan-angan hidup bebas serta tidak mau bergantung pada orang lain dan oleh kecerdikannya mereka mampu mencapai kejayaan tetapi kurang beruntung dalam bidang percintaan.

10 Januari
Agak bercita-cita tinggi, suka mengejar kedudukan dan kehormatan, pandangannya luas dan sering tepat mengenai sasaran sehingga mampu terkenal dan dihormati serta pandai mengatur organisasi.

11 Januari
Gemar belajar, sangat pandai,teladan dalam menuntut ilmu sehingga mampu menjadi seorang sarjana.

12 Januari
Biasanya berhati-hati, tenang, teliti dan banyak segan tetapi bicaranya sungguh-sungguh serta mengenal disiplin sehingga mampu berjaya dalam mencapai kedudukan terhormat.

13 Januari
Cerdas dan sangat kuat pemusatan pikirannya. Dalam menuntut ilmu yang disukainya, ia mampu bersungguh-sungguh. Jika bekerja di bawah kerajaan, maka mampu membuahkan hasil.

14 Januari
Memiliki pembawaan yang baik, cerdas, pikirannya asli, mampu menguasai ilmu kebatinan yang tinggi, sayangnya mereka agak malas dan suka acuh tak acuh meskipun selalu berhati-hati dalam setiap langkah yang dilakukannya.

15 Januari
Agak pandai, memiliki penglihatan luas, dalam menempuh penghidupan mampu memperoleh penolong-penolong baik yang akan mengangkat kehormatan dirinya. Sayangnya kesihatannya kurang baik.

16 Januari
Sangat aktif, sifatnya mudah tersinggung, suka bermuram durja, kurang memperhatikan keadaan jasmaninya dan memiliki kecenderungan untuk berkelana jauh dari tempat kelahirannya.

17 Januari
Sangat sukar untuk dirawat karena badannya lemah sehingga memerlukan banyak perhatian, memiliki otak yang cukup terang sehingga mudah memahami apa saja yang dipelajarinya dan gemar akan seni muzik dan segala sesuatu yang bersifat artistik.

18 Januari
Meskipun tampak lemah-lembut tetapi kemauannya besar, murah hati, suka berkorban, senang bergotong royong, artistik dan musikal serta pandai dan cakap di berbagai bidang.

19 Januari
Memiliki firasat yang tajam dan luar biasa pandai, mampu berhasil gemilang dalam bidang ilmu pengetahuan dan umumnya bergaul di kalangan orang-orang cerdik pandai.

20 Januari
Pandai berdiplomasi, panjang akal dan berani, artistik dan musikal serta mampu berjaya di bidang politik dan ketatanegaraan.

21 Januari
Pada umumnya bersemangat, cerdik, gagah berani, suka sekali mengejar ilmu pengetahuan yang luas, mampu memperoleh kemajuan berkat dukungan orang-orang yang berpengaruh, tetapi dalam kisah-kisah cinta mengalami keadaan bahaya yang merugikan dan mengecewakan.

22 Januari
Memiliki sifat ramah tamah, simpatik, berakal, banyak disukai orang,mudah tertarik pada politik dan masalah sosial dan boleh berjaya berkat bantuan orang-orang yang lebih tua serta mampu mengalami perkawinan yang bahagia dan sejahtera.

23 Januari
Baik, ramah dan sangat aktif tetapi kadangkala murung. Ia bisa memperoleh keuntungan tanpa diduga.

24 Januari
Memiliki firasat yang tajam, agak pemalu dan banyak segan serta tidak mudah mempercayai orang sebab sering menaruh prasangka terhadap orang lain.

25 Januari
Emosional, suka gugup, tampaknya sibuk saja bergerak ke sana ke mari, memiliki kemauan yang keras dan berani menghadapi segala kemungkinan.

26 Januari
Ingin hidup bebas dan tidak mau di bawah perintah orang lain. Dalam hal kepercayaan ia memegang teguh peraturan dan mampu berhasil dari banyak pegembaraan.

27 Januari
Amat pandai menyesuaikan diri dengan kalangan apapun, artistik, musikal, suka akan kesusasteraan, ia mampu menguasai firasat dan kebatinan serta berjaya dalam dunia karang-mengarang.

28 Januari
Suka akan pemandangan yang indah, tenang, keras kepala, bakatnya ditujukan pada ilmu pengetahuan, kesenian dan karang-mengarang atau kerjaya lain yang menguntungkan.

29 Januari
Ia mampu berjaya dalam bidang seni dan karang-mengarang.

30 Januari
Ramah-tamah, wataknya halus, pandangannya luas dan suka menjauhkan segala pertikaian. Umumnya sesuai kalau menjadi alim ulama, sosiawan atau seniman.

31 Januari
Memiliki otak tajam dan kemauannya keras, dapat menemukan pendapat-pendapat baru yang banyak menguntungkan, gagah berani dan suka berjuang serta sesua kalau terlibat dalam bidang teknikal dan mekanikal.

 

February
1 Februari
Cakap, berani, lembut, suka akan musik dan kesenian serta teknik.Berhasil dalam menempuh perjalanan hidupnya.

2 Februari
Gembira, ingin bebas, optimis dan murah hati. Berhasil dalam bidang asmara dan kalau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan teknik dapat mendatangkan hasil yang lumayan.

3 Februari
Giat, gagah berani, murah hati, optimis, pandai, ramah-tamah dan dapat dipercaya serta suka mempelajari segala sesuatu dan memperoleh kedudukan baik dalam penghidupannya.

4 Februari
Pandai, berani maju karena kemauannya keras dan pikirannya asli serta mampu mencapai kejayaan kalau bekerja di kalangan ketentaraan atau karang-mengarang.

5 Februari
Gagah, bertanggung jawab, segala tingkah laku mereka tegas, menawan hati orang dan suka akan keindahan, kesusasteraan dan musik. Mereka sangat beruntung dalam penghidupannya.

6 Februari
Suka mengubah keadaan yang sudah lapuk. Adakalanya ia suka bertingkah aneh tetapi mereka tidak gila. Ia mampu mendapatkan penemuan yang asli, bukan tiruan.

7 Februari
Pandai, memiliki banyak akal tetapi nasibnya tidak menentu sebab peruntungannya naik turun seperti ombak laut dan memiliki kecakapan yang cukup mendalam di bidang ilmu pengetahuan. Dalam urusan asmara atau persahabatan mengalami kekecewaan.

8 Februari
Memiliki rezeki besar dan cerdas. Berhasil dalam bidang kewartawanan atau karang-mengarang tetapi dalam urusan niaga atau perdagangan umumnya kurang beruntung.

9 Februari
Cerdik, panjang akal, pemikiran yang luas dan rajin belajar serta menonjol dalam hal kebatinan tetapi dalam peruntungan yang bersifat material umumnya kurang beruntung. Mereka sesuai menjadi seorang pendeta atau ahli kebatinan yang jujur.

10 Februari
Cerdik tetapi agak keras kepala dan adakalanya tingkah lakunya sedikit peik. Ia  mengalami kegagalan dalam urusan asmara dan merasa kecewa dalam urusan persahabatan.

11 Februari
Sering terlibat dalam urusan pengadilan tetapi ini tidak bererti sebagai orang yang bersalah melainkan mampu menjadi pengacara atau hakim. Terhadap orang tua, ia sering mengalami rasa menyesal. Ia juga mampu bersikap kasih tetapi sayangnya mereka mudah tersinggung. Namun berkat kecerdikannya, ia dapat mendatangkan keuntungan.

12 Februari
Memiliki hidup yang tidak menentu dan mengalami kegagalan dalam urusan asmara atau mungkin tertipu oleh teman-teman palsu. Meskipun demikian, ia beruntung juga.

13 Februari
Pandai dan berani, namun kurang beruntung dalam urusan kewangan. Tenaganya dapat dimanfaatkan oleh orang yang bermodal dengan ia sendiri hidup sederhana.

14 Februari
Memiliki cara kerja yang berlainan dari yang biasa dan wataknya sulit difahami orang lain serta pada umumnya mereka suka gugup, bekerja tergesa-gesa dan sedikit panas baran.

15 Februari
Ramah-tamah, berfikiran sihat, tidak suka mengalamun dan sangat senang apabila dipuji, serta suka mengejar nama dan kedudukan namun semangat bekerjanya memang baik sekali. Kecekapan berbuat dan kecerdasannya mampu membuatnya berjaya dan dapat menjadi seorang penasihat yang baik.

16 Februari
Memiliki perasaan hati hangat dan sangat popular karena ia pandai bergaul dan pada umumnya ia mampu berjaya dalam hal pekerjaan dan perekonomian tetapi tidak demikian dalam soal asamara.

17 Februari
Pandai, banyak menaruh prasangka terhadap sesamanya, tidak suka bergaul, agak menyendiri dan mampu mengatasi kesedihan dalam penghidupannya namun boleh berjaya dalam lapangan ketenteraan karena biasa berdisiplin baik.

18 Februari
Suka tampil ke muka dengan berani, suka mengadu untung, suka berpetualangan, dan agak sembrono. Ada baiknya sejak kecil dibiasakan tenang dan tidak bekerja tergesa-gesa serta dididik untuk bersabar.

19 Februari
Artistik, muzikal, luas pandangannya dan ingin hidup bebas serta tidak senang terhadap segala peraturan yang bersifat mengekang. Kegigihannya dalam berusaha keras mencapai suatu angan-angan dapat memberikan keberhasilan dalam penghidupannya.

20 Februari
Memiliki watak riang gembira, aktif dan suka mengalah demi memelihara perdamaian. Tetapi justeru karana hal inilah mereka harus bersikap berhati-hati terhadap teman-teman palsu yang suka menyalahgunakan kebaikan hatinya.

21 Februari
Bercita-cita, firasatnya tajam dan pandai berusaha apa saja yang boleh memberikan keuntungan kepadanya. Dalam soal asmara ia harus berhati-hati supaya tidak tersalah pilih.

22 Februari
Luar biasa pintar, berkeperibadian yang dapat mempesona orang dan cita-cita membuatnya dapat mencapai kejayaan. Ia juga mampu dikenali ramai.

23 Februari
kasih, bersedia memaafkan segala kesalahan orang, luas pandangannya dan pandai. Ia boleh beruntung tetapi kalau terlalu mudah mempercayai akan mengalami kerugian.

24 Februari
Gemar akan kemewahan dan keindahan, cerdik dan rajin belajar, memiliki banyak gagasan untuk berusaha macam-macam. Meskipun ia mampu beruntung tetapi harus berhati-hati terhadap teman-teman yang sanggup menipunya.

25 Februari
Aktif, bersemangat, pandangannya asli dan mampu menjadi penemu pendapatan baru. Ia juga berbahagia namun juga boleh terancam dengan penipuan.

26 Februari
Sukar memahami segala sesuatu, umumnya mampu berjaya dalam segala bidang usaha yang digemarinya dan panjang usia.

27 Februari
Mampu mendapatkan hasil yang menguntungkan dari berbagai sumber. Tetapi dalam menempuh penghidupan ia mengalami kekecewaan dan penderitaan batin.

28 Februari
Memiliki otak terang, terampil dan kecekapan dalam mengerjakan segala sesuatu, suka menaruh curiga dan dalam soal asmara dan tidak selamanya berjaya.

29 Februari
Pandai, bercita-cita tinggi, berani, berotak tajam dan berpikiran asli serta tidak kolot tetapi umumnya suka gelisah.

 

Mac
1 Mac
Memiliki watak yang baik, simpatik dan kemauannya keras. Dalam berusaha keras untuk mencapai kemajuan hidup, ia mampu mencapai kejayaan.

2 Mac
Berkarektor kuat, saksama dan cerdas. Karena sikapnya yang selalu berhati-hati, ada kalanya ia menaruh curiga sehingga tidak cepat mengambil keputusan. Ia dapat diharapkan beruntung dalam bermacam-macam bidang usaha.

3 Mac
Sangat aktif, bersemangat, bercita-cita dan suka mencari nama ataupun kedudukan. Sifatnya yang kua bekerja dan tidak suka mengalamun serta dapat diserahi tugas yang penuh tanggung jawab.

4 Mac
Pandai, penuh inisiatif, suka bekerja keras dan suka mempelajari berbagai macam ilmu. Dalam perjuangan hidup, ia mampu berhasil gilang-gemilang.

5 Mac
Berpikiran dan berpendapat secara asli, pada umumnya ia boleh bekerja dengan jayanya abila bekerja dalam lapangan teknik mesin dan juga mampu berhasil di bidang penerbangan.

6 Mac
Berfikiran cerdas dan rajin belajar tetapi suka menyendiri atau menjauhkan diri dari pergaulan sebab ia bersifat segan,berhasil dalam lapangan pekerjaan yang memerlukan penelitian sedalam-dalamnya.

7 Mac
Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain sebab mereka banyak menaruh curiga, suka memperhatikan kesejahteraan keluarganya.Popular dan berjaya karena fikirannya asli dan pandai.

8 Mac
Murah hati, suka memperlihatkan sikap yang simpatik dan suka tolong-menolong karena itu ia banyak disukai dalam pergaulan umum, salah satu keberhasilannya ialah melalui karaktor yang kuat.

9 Mac
Sangat agresif, cerdas dan mudah memahami suatu pelajaran walaupun susah. Tetapi, karena terlalu mudah  percaya akibatnya sering tertipu.

10 Mac
Pandai, suka mencari kemajuan dan agak bercita-cita, pendapatnya asli dan bersemangat. Pada umumnya rezekinya cukup baik.

11 Mac
Sangat aktif dalam bidang industri dan ada harapan akan berhasil baik, terutama bagi orang yang dilahirkan di waktu pagi hari.

12 Mac
Amat cerdik, pandai memecahkan persoalan yang rumit dan pandangannya luas. Pada umumnya sesuai apabila memperhatikan dan mempelajari ilmu kebatinan.

13 Mac
Baik, ramah-tamah, riang gembira, firasatnya tajam dan banyak penemuan di bidang usaha apa saja sehingga ia tidak perlu risau akan masa depannya.

14 Mac
Berkemauan keras, bertujuan tetap dan perawakan badannya kuat., pemusatan fikiran yang luar biasa dan mampu mencapai angan-angannya.

15 Mac
Amat simpatik dan menarik perhatian umum. Karena kesukaannya akan kesenian, sesuai jika bekerja di lapangan muzik, drama dan filem. Umumnya memperoleh banyak rezeki.

16 Mac
Berotak tajam, panjang akal, karektornya baik, dan kadangkala mempunyai daya imaginasi yang luar biasa. Umumnya ia mudah percaya bualan orang sehingga mudah tertipu..

17 Mac
Pandai dan panjang akal serta rezeki mereka cukup baik. Karena pendapat dan penemuannya asli, maka ia menjadi sarjana teknikal.

18 Mac
Sangat sensitif atau perasaannya mudah tersinggung, sering gagah dan berperangai aneh dan boleh terjadi sengketa hanya kerana salah faham saja.

19 Mac
Berfikiran tidak menentu dan hatinya jarang tenteram, tetapi otaknya terang dan firasatnya tajam. Usahanya berhasil berkat kegigihannya.

20 Mac
Bersikap agung, suka berlaku terus terang dan amat jujur karena itu mampu mendapatkan kepercayaan penuh untuk memegang segala rahsia. Selain itu, ia pandai berdiplomasi sehingga ia berjaya jika bergerak di bidang politik.

21 Mac
Hatinya terbuka, setia, gagah berani tetapi tidak mudah mengalah. Ia boleh popular dan berhasil dalam memegang pimpinan perniagaan.

22 Mac
Pandai, fikirannya asli, selalu bertigkah laku amat praktis, tidak suka berbual kosong, perasaannya sangat peka, hatinya mudah meluap-luap dan mampu mencapai kemajuan hidup oleh keberaniannya.

23 Mac
Suka bekerja melayani orang dan berani bermain dengan spekulasi. Karena cerdik dan banyak akal, umumnya berhasil di bidang usaha niaga.

24 Mac
Sangat sensitif atau perasaannya terlalu peka, mudah naik darah tetapi mudah baik kembali dan gemar akan segala sesuatu yang berhubungan dengan seni.

25 Mac
Kemampuan artistiknya besar sehingga terkenal di bidang kesenian. Sayang perasaannya terlalu amat halus sehingga mudah menimbulkan perselisihan faham.

26 Mac
Bersifat pemalu,dan pandai berfalsafah.Bkerja baik dalam lingkungan yang tenteram, aman dan sentosa.

27 Mac
Pandangannya amat luas, fikirannya cerdas, tetapi amat cemburu dan sekali waktu menaruh banyak curiga pada orang lain. Ia berbakat untuk menjadi seorang guru atau pemimpin kebatinan.

28 Mac
Firasatnya tajam, banyak berpikir dan amat berhati-hati dalam segala tindak-tanduknya serta bersifat artistik tetap malu dalam mengemukakan pendapatnya yang asli.

29 Mac
Sangat pandai dan panjang akal, wataknya riang gembira dan cepat bertindak. Berhasil di bidang diplomatik dan mencapai kejayaan setelah melewati umur 30 tahun.

30 Mac
Cita-citanya besar dan kurang bersikap toleran, biasanya amat praktis dalam segala gerak-geriknya dan pada umumnya memiliki tanah atau mengusahakan perkebunan pertanian.

31 Mac
Luar biasa pandai, asli fikirannya dan mudah memahami pendapat orang lain serta pandangannya sangat luas. Ia mampu menjadi seorang teman yang arif bijaksana.

 

April

1 April
Firaasatnya tajam, cerdas, gagah berani dan pandangannya luas serta amat bercita-cita. Ia boleh berjaya jika berkecimpung dalam bidang politik dan sosial.

2 April
Artistik, muzikal, suka akan kesenian dan kesusasteraan, tekun dalam belajar, sopan tingkah-lakunya dan amat mudah tersinggung serta lekas merasa tegang.

3 April
Kasih, suka bergaul dalam lingkungan masyarakat, artistik dan muzikal serta asli fikirannya. Hanya satu saja, ia suka berfoya-foya yang ada kalanya melewati batas.

4 April
Ramah-tamah, artistik, musikal, aktif, penuh semangat dan cerdik serta mudah terpengaruh untuk berbuat pada hal yang kurang baik.

5 April
Pandai, fikirannya asli, simpatik dan terlalu mudah main percaya pada bualan orang sehingga ia mudah tertipu.

6 April
Otaknya terang, giat bekerja, riang gembira dan pandai bergaul di kalangan masyarakat yang luas serta gemar berusaha sendiri dan mampu menjadi seorang artis yang cakap.

7 April
Sangat aktif dalam segala hal, pandai dan asli fikirannya, tindak-tanduknya amat bijaksana dan teliti. Kalau ia dilahirkan menjelang fajar, nasibnya cerah dan hari tuanya beruntung serta gembira.

8 April
Intelektualitasnya cukup tinggi, bercita-cita dan tidak suka diperintah orang lain. Baiknya ia memiliki semangat untuk berdiri sendiri.

9 April
Ramah-tamah, sopan-santun, sangat sabar dan menyenangkan. Ia suka berusaha di bidang industri, tetapi kejayaan ada di lapangan kesenian terutama seni muzik.

10 April
Amat pandai, bersifat pemberani, tegas tindakannya dan dapat mengambil keputusan dengan cepat serta sering kali tidak dapat memusatkan fikirannya pada satu tujuan hingga acapkali mengalami kegagalan.

11 April
Pandai, panjang akal, dapat memahami pelajaran dengan mudah dan pada umumnya suka akan kesenian terutama muzik dan kesusasteraan. Kegemaran ini sering dijadikan garis kehidupan untuk memperoleh kejayaan di dunia.

12 April
Periang, suka memperdalam pelajaran yang tinggi karana itu tidak jarang yang menjadi sarjana. Sifatnya yang selalu optimis membuat kerjayanya selalu melonjak dan berhasil dalam mencapai usaha yang diperjuangkannya.

13 April
Dapat memahami apa yang dipelajarinya dengan cepat terutama jika ia dilahirkan pada waktu subuh. Selain itu, ia mampu menjadi orang pandai dalam bidang yang disukainuya.

14 April
Badannya sihat dan kuat, otaknya cerdas, agresif dalam gerak-geriknya, penuh daya cipta, artistik dan muzikal. Ia mampu berhasil kalau bekerja sebagai seniman atau penulis atau wartawan.

15 April
Emosional dan mudah tersinggung, selalu aktif, artistik, tetapi ada sebagian yang suka berdikari. Hal ini akan berhasil di hari tuanya kalau dikembangkan sejak masa mudanya.

16 April
Otaknya terang, periang, optimistis, artistik dan muzikal. Ia mampu menjadi aktor atau pemain drama yang hebat.

17 April
Kuat dalam hal karektor dan pendiriannya, tingkah lakunya amat praktis dan luas pandangannya, tetapi wataknya agak aneh dan suka mengecam orang lain.

18 April
Dasarnya berperangai mulia, kasih dan suka berbuat sosial. Tetapi karena ia bertabiat suka memerintah, maka kalau kurang pendidikanntya ia mampu berbuat semena-mena.

19 April
Pandanggannya luas dan asli, disiplin dan suka akan ketertiban. Ia berhasil dalam mencari penemuan-penemuan baru dan pandai dalam usaha dagang.


20 April
Otaknya cerdas, periang, agung, jujur, terus terang, artistik dan muzikal. Apabila tingkat pendidikannya baik ia mampu berjaya dalam menempuh kehidupannya.

21 April
Amat sensitif (sangat peka perasaannya), murah hati, tulus dan gagah berani, tetapi agak angkuh. Umumnya ia berhasil dan terkenal dalam segala macam pekerjaan yang disukainya.

22 April
Simpatik dan praktis dalam segala tingkah-lakunya, agak pemalu dan berhati-hati dalam melakukan pilihannya. Ia bekerja rapi menurut sistem yang tertemtu.

23 April
Sopan-santun, artistik, tetapi amat emosional dan mudah tersinggung perasaannya, tabiatnya agak aneh dan keras. Ia berhasil di bidang pemerintahan atau sebagai anggota perisik rahsia.

24 April
Suka mengabdi, pandai berusaha dan banyak ilhamnya untuk mengerjakan sesuatu. Sifatnya gagah berani dan bersemangat. Ia memperoleh keuntungan melalui perjalanan dan kegiatan di bidang keagamaan.

25 April
Bersifat amat simpatik, artistik dan senang akan segala macam keindahan, tetapi perasaannya terlalu peka. Berbakat untuk menjadi aktor atau aktris.

26 April
Agung dan tajam firasatnya, tetapi agak pemalu, suka takut-takut dan banyak segan serta keras hatinya.

27 April
Aktif, bercita-cita tinggi, luar biasa pandai, pandangannya luas dan asli, tetapi sifatnya cemburuan. Ia mampu berhasil dalam segala usahanya.

28 April
Otaknya cerdas, artistik, agung, kepribadiannya berwibawa dan pandai berfilsafah serta ada sebagian yang berbakat untuk meramalkan sesuatu.

29 April
Wataknya amat baik, tetapi kemauannya keras dan perasaannya terlalu kuat. Selain itu, ia pandai bicara, selalu kelihatan giat bekerja dan cerdik.

30 April
Amat simpatik, suka berbuat sosial, cerdas otaknya dan suka sekali akan segala sesuatu yang bersifat seni, terutama muzik dan kesusasteraan. Kalau ia dilahirkan lewat tengah malam tidak mustahil dapat banyak rejeki.

 

Mei

1 Mei
Murah hati, suka menolong sesamanya, tajam otaknya dan mampu mendapatkan penemuan-penemuan baru serta firasatnya tajam dan akan beruntung dalam melakukan segala macam usahanya.

2 Mei
Mudah tersinggung, tetapi sopan, lemah lembut, artistik dan panjang akal serta pandai.

3 Mei - My Birthday :-)
Murah hati, manis budi, jujur, suka berterus terang, suka memaafkan kesalahan orang lain.

4 Mei
Sangat aktif dan agresif, artistik dan muzikal, suka pada pekerjaan kerajinan tangan dan industri. Biasanya ia lebih banyak berhasil di lapangan pekerjaan yang berhubungan dengan kesenian.

5 Mei
Karakternya kuat dan keperibadiannya menarik perhatian umum. Ia dikaruniai dengan kecerdikan yang luar bisaa dan beruntung dalam pekerjaan yang terhormat.

6 Mei
Luar biasa pandai, gagah berani dan penuh kegiatan, tetapi agak keras kepala. Ia memperoleh kejayaan dalam penghidupannya, terutama yang dilahirkan pada pagi hari.

7 Mei
Berwatak agung dan suka menaruh belas kasihan, tetapi sedikit pemalu. Ingatannya tajam dan penuh konsentrasikan fikiran.Ia berhasil dengan baik dalm menempuh perjalanan hidupnya.

8 Mei
Dapat dipercayai, gemar pada pertukangan, kerajinan tangan dan mesin, maka tidak mustahil kelak ia berhasil menjadi seorang usahawan. Ia memang rajin dan gigih.

9 Mei
Memiliki bermacam-macam kepandaian, otaknya cerdas dan tindakannya berani. Hanya saja ia mudah tertipu karena ia terlalu percaya pada bualan orang, maka sangat dianjurkan untuk selalu waspada.

10 Mei
Wataknya suka berubah-ubah dan tidak menentu. Sebentar merasa optimis, sejurus kemudian merasa pesimis, saat ini merasa riang gembira tetapi beberapa saat kemudian berubah menjadi sedih. Karena itu supaya berhasil dalam penghidupannya, ia harus dididik untuk mempunyai ketetapan hati.

11 Mei
Sangat sopan, simpatik, artistik, lebih suka tinggal di rumah daripada berkeliaran di luar rumah. Ia mudah tersinggung, tetapi berhasil dalam melakukan pekerjaan di bidang seni.

12 Mei
Berpandangan luas, cara berfikirnya praktis, pandai membezakan di antara baik dan buruk. Ia berhasil dalam usaha yang dikerjakan sendiri.

13 Mei
Karektornya kuat, agak sombong, suka menguasai orang. Umumnya keberhasilannya dicapai berkat bantuan dari golongan jenis kelamin lain.

14 Mei
Memiliki kepribadian dengan sifat-sifat luar biasa, tetapi sulit dimengerti karena wataknya yang aneh dan suka mempengaruhi orang lain. Ia harus menjaga diri dan mengekang diri dari pekerjaan yang tidak baik.

15 Mei
Hatinya bersifat terbuka, setia, suka menolong sesamanya. Kegigihannya dalam bekerja, bercita-cita dan banyak berfikir, menjadikan dirinya sesuai untuk memegang pimpinan.

16 Mei
Fikiran dan tindakannya praktis serta penuh kebijaksanaan. Orangnya sederhana tetapi gigih dalam memperjuangkan sesuatu. Ia terkenal dalam lapangan pekerjaan yang seiring dengan cita-citanya.

17 Mei
Pandai, cara berfikirnya praktis dan asli, rajin belajar, suka akan tata tertib yang baik. Ia menjadi penemu gagasan baru yang disegani orang.

18 Mei
Artistik, sopan-santun, cerdas dan luas pandangannya. Sayang ia terlalu suka berfoya-poya.

19 Mei
Gagah berani, giat bekerja dalam menjalankan segala usahnya dan sopan-santubn. Selain itu, ia senang bergaul dengan golongan kelamin lain.

20 Mei
Perangainya agung, kemauannya keras dan banyak segan. Sayangnya ia suka terburu nafsu dan sering kalut. Ia berhasil mencapai ilmu yang dipelajarinya.

21 Mei
Sangat agresif, suka menolong sesamanya. Sayang ia agak sombong da tindak-tanduknya terlalu tergesa-gesa.

22 Mei
Pandai bicara, berani tampil ke muka, aktif dalam segala kegiatan, perasaannya mudah tersinggung. Ia berhasil kalau tinggal jauh dari tempat kelahirannya.

23 Mei
Periang, simpatik dalam pergaulan dan optimis serta suka berbuat sosial.

24 Mei
Sangat tertib dalam segala hal dan suka bekerja dengan penuh tanggung jawab, fikirannya terang dan pendapatnya dapat diterima orang.

25 Mei
Cerdik dan luas pandangannya, suka memegang teguh pada tradisi dan agak materialistis. Ia menjadi pemimpin yang baik dalam perusahaan dan masyarakat.

26 Mei
Sopan-santun, pandai dan artistik, suka pada pekerjaan sosial.Ia mampu berhasil dalam lapangan kesusasteran dan kewartawannan.

27 Mei
Memiliki semangat juang yang tak kunjung padam, sangat tertarik pada masalah sosial dan politik.Sesuai menjadi pemimpin masyarakat.

28 Mei
Karektornya kuat, sesekali menjadi bingung berasa risau dan cemas., mudah marah dan sedih tanpa alasan.

29 Mei
Ramah-tamah, budi pekertinya sangat baik dan tidak suka membeza-bezakan orang. Ia berhasil dalam pekerjaan sosial dan yang bersifat keagamaan.

30 Mei
Artistik, tajam firasatnya, sopan-santun dan berlaku baik terhadap sesamanya, tetapi ia harus selalu waspada terhadap penipuan yang dapat menimpa dirinya.

31 Mei
Jujur, mulia, sangat cerdik dan pandai bicara, suka berdamai dan menjauhi diri dari sifat permusuhan. Jika tekun belajar, bisa menjadi sarjana yang hebat.


 

Jun

1 Jun
Pandai, dapat bergerak dengan cepat, agung, suka bergaul, terlalu suka hidup mewah dan sembarangan dalam hubungan percintaan sehingga ia mudah terjerat oleh jenis kelamin lain.

2 Jun
Otaknya cerdas, tangkas, terampil dalam mengerjakan sesuatu, pandai berbicara dan memiliki sifat-sifat istimewa. Umumnya ia gemar akan kesusasteraan dan ilmu pengetahuan.

3 Jun
Kasih, gagah berani, artistik, banyak bergerak dalam kalangan masyarakat luas dan agak bercita-cita. Sekali waktu suka berfoya-foya dan memperlihatkan sifat yang aneh.

4 Jun
Pandai, fikirannya bebas dan asli, agresif dan gemar akan pekerjaan sosial, suka akan kesenian terutama seni suara. Hatinya mudah tergerak, karena itu kalau tidak waspada ia mudah tertipu.

5 Jun
Baik, tenang, simpatik, otaknya cerdas, pendapatnya asli, mudah tersinggung dan sering jadi mangsa orang yang bermulut manis.

6 Jun
Pandai bergaul, suka tampil ke muka, otaknya terang dan pandai bercakap-cakap yang menawan hati orang serta ia suka sekali berfoya-foya.

7 Jun
Kasih, gerak-geriknya sangat agresif, suka tampil ke depan dalam segala kegiatan, agak bercita-cita tnggi dan gila hormat. Ia berhasil dalam memimpin sesuatu.

8 Jun
Otaknya cerdas, pandai bicara, agak berlaku sembarangan dan pandangannya kurang luas serta artistik. Ia mampu menjadi pemimpin dengan tekad maju terus pantang mundur.

9 Jun
Hidupnya romantis, sabar, tenang, manis budi bahasanya, suka muzik dan barang-barang kesenian serta berbakat untuk menjadi orang cerdik pandai. Jika ia berpendidikan rendah akan bersifat sangat sombong.

10 Jun
Terbuka, gagah berani, otaknya cerdas dan dapat mengambil tindakan dengan tegas. Ia mampu menjadi orang terpelajar, apalagi jika ia dapat memusatkan fikirannya.

11 Jun
Sangat pandai, suka berlaku bijaksana, gemar akan kesenian terutama muzik dan kesusasteraan. Ia berhasil dalam pekerjaan sebagai seorang pengarang.

12 Jun
Suka akan hal-hal yang bersifat artistik, murah hati, teliti dalam mengerjakan sesuatu dan gemar akan kesenian.Berhasil dalam mengemudikan perusahaan atau dalam usaha yang berhubungan dengan tanah.

13 Jun
Agak sombong, tetapi kalau mendapatkan pendidikan yang baik, ia dapat menjadi seorang yang agung. Ia berhasil dengan bantuan orang yang berlawanan jenis kelaminnya.

14 Jun
Kasih, simpatik, artistik, perasaannya peka dan mudah tersinggung, agak sembarangan dan pendiriannya tidak tetap.

15 Jun
Terbuka, jujur, rajin, suka akan tata tertib, berbudi baik, teliti dan banyak berfikir serta sering tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan sehingga kadang kala ia berasa menyesal.

16 Jun
Dapat dipercayai untuk memegang suatu rahsia, rendah hati, suka berfikiran praktis dan pendiriannya kuat serta tidak mudah berubah haluan.

17 Jun
Cerdas, pendapatnya asli dan suka segala sesuatu yang tertib, rajin belajar dan baik hati, pandai mengkritik, kadang-kadang kata-katanya dapat menyinggung perasaan orang lain tanpa ia sadari.

18 Jun
Sopan-santun, artistik dan aktif. Tetapi karena ia suka berfoya-foya dan mengejar kesenangan duniawi, maka perlu dijaga supaya jangan sampai terlalu berlebihan.

19 Jun
Pandai berusaha dan gagah berani. Umumnya akan beruntung dalam bidang usaha yang disenanginya dan terkenal di kalangan masyarakat.

20 Jun
Agung dan agak pemalu. Ia mampu berjaya dalam menempuh pelajaran dan berhasil dalam usaha yang bersifat cair, misalnya minyak.

21 Jun
Gerak-geriknya sangat agresif, amat teliti dalam segala urusan pekerjaan dan dapat mengambil keputusan yang pasti. Seringkali terlihat seperti orang yang sombong, tetapi sesungguhnya ia baik dan tidak suka turut campur urusan orang lain.

22 Jun
Kuat, otaknya terang, riang gembira dan suka bergaul dengan semua kalangan. Hanya tindak-tanduknya agak sembrono.

23 Jun
Baik, suka menolong sesamanya, aktif bekerja, agak sembarangan dan mudah naik darah, tetapi ini tergantung pada keadaan lingkungan yang mempengaruhi kehidupannya.

24 Jun
Pandai, firasatnya tajam, artistik, suka berpegang teguh pada tradisi lama, gemar akan muzik dan kesusasteraan dan pandai mengatur pekerjaan dan organisasi.

25 Jun
Simpatik, setia, sangat teliti dalam mengatur kewangannya, tidak senang terhadap orang yang suka berlaku sembarangan. Ia mampu berjaya dalam lapangan pekerjaaan yang meminta pertanggungjawaban penuh.

26 Jun
Kasih, suka akan pekerjaan sosial dan amal, fikirannya cerdas dan pendapatnya asli serta sering bersikap pesimis. Ia berhasil dalam bidang kesusasteraan.

27 Jun
Bercita-cita tinggi, gagah berani dan gigih dalam memperjuangkan usahanya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain sebab pendiriannya kuat. Umumnya ia banyak tertarik pada kegiatan sosial dan politik.

28 Jun
Cerdas, berhati terbuka, suka berterus terang, usahanya banyak sekali dan tindakannya berani serta luas dalam pergaulan sehingga disukai banyak orang dan ini memberikan keuntungan dalam usahanya.

29 Jun
Aktif, bercita-cita dan pendapatnya asli. Karana tingkat kecerdasannya tinggi, maka ia mampu menjadi seorang yang terpelajar dan namanya terkenal.

30 Jun
Simpatik, firasatnya tajam, pandangannya luas, tekun dalam berusaha dan banyak berfikir. Ia berhasil dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pengadilan atau dalam berspekulasi.

 

Julai
1 July
Simpatik, berpikiran luas, firasatnya tajam, pendapatnya asli dan agak segan. Ia berhasil dalam bidang teknik terutama mesin.

2 July
Bisa cepat memperoleh kemajuan dalam bidang usaha apa saja yang disukainya terutama dalam angkatan perang baik darat, laut, mahupun udara berhasil dengan baik.

3 July
Berperangai agak aneh, sering kali bertentangan antara satu dengan lainnya, perasaannya mudah tersinggung, tetapi sebenarnya ia memiliki watak yang baik.

4 July
Kasih, ramah-tamah, lebih suka tinggal di rumah, agak kolot dan peraasaannya terlalu halus serta tidak menerima kesamaan atau kritikan.

5 July
Kasih, ramah-tamah, sabar, otaknya tajam dan agung wataknya. Tetapi kalau menerima asuhan yang salah, ia akan menjadi sombong dan keras.

6 July
Kasih, baik tutur katanya sehingga banyak disukai orang, perasaannya mudah tersinggung, hatinya sering merasa sedih dan murung.

7 July
Pandai, panjang akal, karektornya keras dan kuat dan ingin menguasai atau menundukkan orang lain. Kalau pendidikannya kurang, ia tidak disukai dalam pergaulan umum sebab sifatnya yang aneh-aneh dan kurang menyenangkan.

8 July
Kaku,mudah tersinggung, suka mempengaruhi orang lain, tetapi hatinya baik dan tidak suka dendam hati. Kalau ia dapat panjang sabar, tidak mudah marah, ia berhasil dalam penghidupannya.

9 July
Otaknya terang, mudah memahami pelajaran apa saja yang dituntutnya, hatinya mulia dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sekelilingnya, kerana itu ia menjadi orang terpelajar dan disukai banyak orang.

10 July
Cerdas, berani, firasatnya luar biasa tajam, msnis dan bijaksana. Ia akan berhasil baik dalam pekerjaan yang bersifat penelitian saksama.

11 July
Luar biasa pandai, terutama kalau ia dilahirkan pada pagi subuh, sopan-santun, artistik dan muzikal namun perasaannya mudah tersinggung.

12 July
Luas pemikirannya, bercita-cita,bekerja keras untuk mencapai apa yang diinginkannya. Ia berhasil di bidang kewartawanan atau pekerjaan yng bersifat seni terutama kesusasteraan dan muzik.

13 July
Kuat, keras kepala, jalan pemikirannya tidak mudah dimengerti dan ia tidak suka mengalah kepada siapapun.

14 July
Kuat, keras kepala, berani mati. Ia memiliki kerjaya pelayaran yang patut dipuji.

15 July
Gerak-geriknya sangat agresif, berani tampil ke muka, setia dalam menjalankan tugasnya dan mampu mendapatkan penemuan baru. Ia berhasil dan terkenal dalam penghidupannya.


16 July
Murah hati, sering bertingkah aneh. Ia menjadi korban penipuan sebab ia terlalu gemar pada pujian-pujian kosong.

17 July
Bercita-cita tinggi, sangat aktif dalam segala hal, suka bergaul dan tolong-menolong sehingga ia pun akan sering menerima pertolongan yang berharga.

18 July
Otaknya terang, tahu diri, tidak suka berlagak, berani mengakui kesalahan yang diperbuatnya, berhati-hati dalam setiap tindak-tanduknya supaya tidak menimbulkan ketegangan.

19 July
Pandai, akal pemikirannya asli, memiliki pendirian sendiri dan suka menyediri serta banyak merenung seorang diri.

20 July
Memiliki hawa nafsu yang besar, angan-angannya sering terlalu tinggi yang tidak mungkin dicapai sehingga kadang kala salah ditafsirkan orang.

21 July
Perangainya halus, tutur katanya lemah-lembut, menyenangkan orang, artistik dan suka akan keindahan alam. Ia mampu terkenal dalam pergaulan umum.

22 July
Suka bergaul, sangat toleran (suka mengalah dan tidak suka mencari perkara). Ia akan lebih banyak berhasil dalam bidang surat-menyurat.

23 July
Sangat sensitif (mudah tersinggug), hatinya mulia dan sikapnya manis budi. Ia berhasil dalam penghidupannya sebab ia suka mengalah.

24 July
Sangat simpatik, murah hati, otaknya terang dan kelakuannya sopan-santun sehingga ia akan meninggalkan kesan yang menyenangkan dalam pergaulan umum.

25 July
Sangat aktif, bersemangat, tabiatnya riang gembira, optimis dan praktis fikirannya serta agak bercita-cita tinggi. Ia banyak disuka orang sebab ia suka merendah diri dalam pergaulan. Ia berhasil dalam kerjaya ketenteraan.

26 July
Beruntung dalam hubungan percintaan, sangat keras dan memiliki harta benda atau warisan yang tahan lama. Ia berhasil dalam lapangan kesenian terutama muzik dan drama.

27 July
Pandai, fikirannya asli, keras kepala, sering hendak menang sendiri dan gigih dalam berusaha serta pandai mengambil keputusan yang tetap.

28 July
Murah hati dan kecerdasannya luar biasa. Ia mampu menjadi seorang "genius”, ialah orang yang dapat menemukan suatu pendapat baru kerana kepandaiannya yang luar biasa.

29 July
Firasatnya tajam, berlaku waspada, suka akan ilmu ghaib karena itu kalau ia terpelajar mampu menjadi seorang ahli silap mata yang baik, jujur dan dihormati orang, tetapi kalau ia kurang pendidikan atau salah asuhan, ia akan menjadi seorang “dukun hitam".

30 July
Semangatnya tinggi dan bercita-cita, suka sekali mengejar kedudukan dan pujian dan mudah sekali merasa bosan. Ia berhasil dalam bidang kewartawanan.

31 July
Cerdas, banyak akalnya,berdiplomasi dan dapat menyesuaikan diri dalam segala keadaan, tetapi agak bercita-cita tinggi. Ia menjadi perintis atau pembuka jalan suatu kegiatan atau penemuan baru.


 

Ogos
1 Ogos
Cerdas, simpatik, firasatnya tajam dan pandangannya luas. Umumnya memperoleh banyak rezeki.

2 Ogos
Cerdik, tangkas, ingatannya kuat, ramah-tamah, periang dan manis budi bahasanya. Ia senang menjadi teman yang menyenangkan dalam pergaulan umum.

3 Ogos
Otaknya terang, berani mengadu untung dengan spekulasi, agak sombong, cerewet dan bercita-cita tinggi. Untuk mengurangi wataknya yang kurang baik, ia harus tahu mengawasi diri sendiri dan menahan nafsu.

4 Ogos
Bercita-cita, suka menuntut perhatian orang demi kepentingan diri sendiri, emosinya kuat dan suka berbuat hal yang melewati batas. Maka orang tuanya harus tahu mendidiknya baik-baik sejak ia masih kecil.

5 Ogos
Pandai mengatur segala sesuatu, pandai berorganisasi, suka melontarkan kritikan tajam, tetapi ia berbakat menjadi seorang pemimpin yang hebat.

6 Ogos
Luar biasa pandai, pemikirannya asli, karektornya agung tetapi bukan sombong. Dalam penghidupannya ia mudah berhasil baik dalam mencapai impiannya.

7 Ogos
Ramah-tamah, sopan-santun, suka bergotong-royong, budi pekertinya baik, suka menolong orang dan gemar sesuatu yang artistik dan muzikal.

8 Ogos
Optimistis, artistik, melakukan banyak kesibukan di masa mudanya. Ia berhasil dalam penghidupannya, tetapi ia harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di lingkungannya.

9 Ogos
Murah hati, artistik dan sangat muzikal. Ia berhasil dalam mencari keuntungan, tetapi ia harus waspada supaya tidak tertipu.

10 Ogos
Cerdas, pandangannya luas, agak bercita-cita tinggi, perasaannya halus, mudah tersingggung dan keras wataknya. Ia berkesempatan pergi ke luar negera atau mengembara jauh.

11 Ogos
Gagah berani, sangat agresif dalam tindak-tanduknya. Iaa memperoleh banyak rezeki dalam penghidupannya.

12 Ogos
Fikirannya tajam, pandangannya cukup luas, cakap, baik hati, agresif dalam segala pekerjaan yang digemarinya, dan suka mengalah, tetapi mungkin juga berbalik menjadi kejahatan.

13 Ogos
Karektornya kuat, keputusannya tetap, pendiriannya teguh, amat agresif, berani dan bercita-cita tinggi. Ia berhsil dalam lapangan pekerjaan yang berdisiplin keras, misalnya dalam tugas ketenteraan.

14 Ogos
Suka berfalsafah dan berhasil dalam kewangan. Tetapi sejak kecil hendaknya ia sudah dididik untuk tidak suka berfoya-foya agar kelak ia tidak merasa kecewa.

15 Ogos
Pandai, pandangannya luas, agung, jujur dan sabar, banyak segan serta tidak mudah mengutarakan perasaan hatinya dan fikirannya. Ia berhasil dalam pekerjaan yang sesuai dengan bakatnya.

16 Ogos
Pandai, sopan-santun, artistik, mudah berubah fikiran dan sering melakukan kesalahan yang berpunca ia terlalu suka menuruti perasaannya.

17 Ogos
Suka murung atau sedih, fikirannya tidak menentu, sering bertentangan dengan diri sendiri satu sama lain. Ia menjadi seorang seniman yang baik.

18 Ogos
Sangat ramah-tamah, suka menolong sesama, suka mengembara jauh dari tempat kelahirannya. Ia memperoleh kedudukan baik dalam masyarakat.

19 Ogos
Agak pendiam, artistik, muzikal, sering murung dan banyak memikirkan sesuatu sehingga kadang-kadang dapat merugikan diri sendiri.

20 Ogos
Simpatik, ramah-tamah, hatinya sangat terbuka. Ia harus berhati-hati supaya jangan terlalu baik hati sehingga dirinya tidak mudah ditipu orang.

21 Ogos
Mempunyai perawakan tubuh dan karektor yang kuat, memiliki ketabahan hati dan berani maju pantang mundur sepanjang hidupnya.

22 Ogos
Pandai, mudah mempelajari segala sesuatu, banyak fikir, suka memperhatikan setiap langkah yang akan dilakukannya. Ia berhasil dalam penghidupannya berkat bantuan dari jenis kelamin lain.

23 Ogos
Sangat aktif, gagah berani, memiliki ketabahan hati dalam menghadapi segala persoalan. Ia berhasil dalam usaha perniagaan terutama yang menyangkut barang-barang kerajinan tangan.

24 Ogos
Sangat aktif, berfikiran praktis, baik, menyenangkan dan dapat memberikan keuntungan dalam pergaulan umum. Mudah popular dan dikasihi orang.


25 Ogos
Pandai, artistik, ramah-tamah, hatinya luhur, suka menolong sesamanya. Ia berhasil dalam lapangan kesenian dan pekerjaan yang bermanfaat bagi manusia.

26 Ogos
Sangat agresif dalam tindak-tanduknya, cerdas, firasatnya tajam. Ia berbakat untuk bekerja di makmal dan lapangan pengetahuan umum yang perlu dilakukan penyelidikan.

27 Ogos
Dinamis (dapat cepat bergerak), panjang akal, cerdik dan gigih. Ia berhasil di bidang usaha perniagaan yang disukainya.

28 Ogos
Sopan-santun, baik hati, senang berumah tangga yang rapi dan tidak begitu suka bergaul. Dalam lapangan pekerjaan atau usaha perniagaan, ia berhasil baik.

29 Ogos
Lemah-lembut, murah hati,menjaga kehormatannya baik-baik, suka berfikir dan memiliki sesuatu kepandaian yang istimewa.

30 Ogos
Pandangannya luas, pemikiran atau pendapatnya asli, idealistis, suka akan segala sesuatu yang lembut, halus dan indah. Penghidupannya dipenuhi kedamaian dan ketenteraman.

31 Ogos
Dapat bergerak dengan cepat, berani mati, kepercayaan kepada dirinya sendiri cukup tebal, tidak begitu suka menghiraukan nashat atau pandangan orang lain dan kadangkala ia bersikap angkuh.

 

September

1 September
Wataknya kuat, keras, gagah berani, pendapatnya atau gagasanya asli, aktif dalam segala hal. Pantas kalau bekerja ketenteraan. Ia juga tetap berbakat dalam usaha perdagangan dan industri.

2 September
Agresif (suka menyerang), tidak mahu diperlakukan semena-mena, tidak senang terhadap tindakan yang bersifat mengekang. Ia berhasil dalam usaha yang dikerjakannya berkat mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri.

3 September
Luar biasa pandai, pemikiran atau pendapatnya asli, kelakuannya sopan-santun, artistik, muzikal dan perasaannya mudah sekali tersinggung. Ia menjadi seorang seniman yang terkenal.

4 September
Baik budi, ramah-tamah, dapat menyesuaikan diri dengan segala keadaan, sopan-santun, artistik dan banyak berfikir.

5 September
Pandai dan luas pandangannya, pendapatnya asli (gagasannya bukan tiruan), suka menolong orang, banyak berfikir. Ia hidup beruntung dalam penghidupannya.

6 September
Memiliki pengetahuan umum yang luas, karena itu pada umumnya ia mampu menjadi seorang penemu hal-hal baru. Iapun mampu menjadi seorang penyair yang pandai, pelukis yang baik atau pengarang yang hebat sebab ia sangat gemar dengan berbagai macam kesenian.

7 September
Gagah berani, manis budi, banyak segan, agak bercita-cita, fikirannya tajam dan selalu bersungguh-sungguh dalam segala hal dan tidak mau main-main atau bersenda gurau.

8 September
Sangat aktif, bersemangat,gigih dan tidak suka bermalas-malasan dalam mengerjakan sesuatu. Dalam mengeja cita-cita, ia tabah dan sabar. Berani dalam hal mengemukakan pendapat maupun tindakan.

9 September
Pandai, baik hati, peramah, periang, pandangannya luas, firasatnya tajam dan suka berfalsafah serta mampu dimintai nasihat, bersungguh hati dan teliti dalam mengerjakan sesuatu.

10 September
Berpikiran praktis dan bijaksana, agak bercita-cita tinggi, lebih suka hidup bebas daripada dikekang, pandai mencari wang secara baik-baik dan dapat berhemat tanpa berlaku kemiskinan.

11 September
Mempunyai bakat-bakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas,mampu memperoleh kedudukan dan kepercayaan baik dalam penghidupannya. Jasa-jasanya pun akan dihargai orang.

12 September
Pikirannya cerdas, firasatnya tajam, mudah mempelajari dan mengerjakan sesuatu. Kerjayanya menarik perhatian umum.

13 September
Ramah-tamah, sopan-santun, manis budi dan kurang mengambil kesempatan untuk keuntungannya serta kurang berani mengambil tindakan bagi kebaikannya sendiri.

14 September
Cerdik, tangkas, tabiatnya cukup baik dan suka mengembara jauh. Ia mempunyai bakat untuk memperoleh pendapatan baru.

15 September
Mulia, ramah-tamah, murah hati, firasatnya tajam, gemar sekali memperhatikan hal-hal ghaib. Ia beruntung dalam perjalanan hidupnya.

16 September
Pandai, pemikirannya asli, baik dan murah hati. Ia harus berhati-hati supaya tidak mudah ditipu orang.

17 September
Sangat aktif, agresif, gemar akan kesenian dan suka mempelajari magnetisme, suka berubah fikiran dan selalu berjaga-jaga.

18 September
Luar biasa pandai, artistik, muzikal, gagah berani, halus perasaannya, suka pada kesusasteraan atau penerbangan yang kelak berhasil baik.

19 September
Aktif, bersemangat dalam mengerjakan segala sesuatu dan tindakannya gagah berani. Ia terkenal dalam lapangan yang bersifat seni.


20 September
Kuat, ingin hidup bebas, tidak suka dibelenggu, tidak suka hidup berhemah dan suka menunjuk-nunjuk.


21 September
Mempunyai bakat-bakat yang baik, fikirannya terang, firasatnya tajam, perasaan hatinya baik, maka ia berhasil dalam segala bidang usaha.


22 September
Agresif, tangkas, otaknya cerdas, suka mengkritik dan membeza-bezakan. Ia berhasil di bidang kesusasteraan dan kewartawanan.

23 September
Gemar akan kesenian terutama muzik dan kesusasteraan apalagi kalau ia dilahirkan sebelum tengah hari.

24 September
Aktif, agresif, artistik, idealis, agak bercita-cita, mudah sekali berasa gembira berlebihan untuk kemudian sedih hati tanpa alasan. Sangat dianjurkan untuk selalu waspada terhadap kemungkinan mengalami penipuan dari orang-orang yang bermulut manis.

25 September
Baik hati, artistik, pandai bergaul, pandai mengatur rumah tangga, suka sekali akan kemewahan, berparti dan berfoya-foya.

26 September
Tabiatnya keras, tabah hati, berani, tajam firasatnya, agak bercita-cita tinggi, perasaannya mudah sekali tersinggung. Ia menjadi seorang yang beribadat meskipun ia suka akan hal-hal yang ghaib.

27 September
Bertabiat baik, riang gembira, ceria, optimistis, gemar sekali akan kesenian terutama muzik dan kesusasteraan, tidak pernah berputus asa dalam mencapai kebahagiaan. Ia mampu memperoleh banyak rezeki terutama yang lahir di waktu pagi hari.

28 September
Otaknya terang, baik, periang, suka akan kesenian terutama muzik. Ia sangat popular dalam penghidupannya.

29 September
Pandangannya luas, banyak berfikir, beribadat, halus perasaannya, gemar akan segala sesuatu seni yang bersifat lembut. Ia menjadi usahawan dalam bidang industri.

30 September
Sangat aktif dan bersemangat dalam segala hal, pandangannya luas dan pandai mengatur segala sesuatu serta suka mengejar kedudukan dan kehormatan. Ia berhasil dalam lapangan teknikal.

 

Oktober

1 Oktober
Tulus hati, ramah-tamah, amat agresif dan cerdik serta gemar sekali akan kesenian terutama muzik dan kesusasteraan.

2 Oktober
Murah hati, luar biasa pandainya, menguasai dengann baik ilmu pasti, berbakat menjadi wartawan atau pengarang. Hanya saja ia tidak mampu bekerja di satu bidang saja, ada kalanya mendadak ganti haluan ke lapangan pekerjaan lainnya.

3 Oktober
Karektornya kuat, pandai, pandangannya luas, tampak amat periang, ramah-tamah dan suka memperhatikan anak-anak dan orang sakit.

4 Oktober
Keras, gagah berani, perasaannya halus, mudah tersinggung dan akan senang menerima pertolongan dari orang tua atau orang-orang yang usianya lebih tua serta akan lebih berhasil kalau menjadi pengusaha tanah atau menjadi seorang tentera.

5 Oktober
Sangat aktif, tangkas, cerdas, baik hati, keras hati dan mudah tersinggung. Ia harus berhati-hati mesin dan api.

6 Oktober
Pandai, panjang akal dan mudah berselisih faham dengan orang-orang yang usianya lebih tua sebab ia tidak sabar dan sering berbantah.

7 Oktober
Keras kepala, bercita-cita dan otaknya tajam. Dalam dunia perdagangan dan hubungan surat-menyurat tidak memberikan keuntungan. Sangat dianjurkan untuk tidak terjun dalam dunia kewartwanan atau karang-mengarang.

8 Oktober
Sangat setia, banyak fikir dan kurang beruntung dalam menghadapa urusan asmara. Berhasil dalam pekerjaan dan usaha perniagaannya, tetapi kalau tidak berhati-hati mudah tertipu.

9 Oktober
Pandai dan sangat aktif dalam berbagai hal, banyak akal dan gagah berani. Ia mampu memperoleh banyak bantuan dari orang tua atau teman-temannya.

10 Oktober
Otaknya tajam, boleh jadi orang pandai dan mampu mengalami kegagalan dalam urusan perkawinan sebab ia sering bersikap aneh terhadap jenis kelamin lain.

11 Oktober
Pandai, sopan-santun, berperikemanusiaan, pandai berfalsafah, suka akan kesenian, suka murung, dan sukar dimengertikan. Ia beruntung dalam penghidupannya tetapi harus waspada terhadap teman-teman dalam selimut.

12 Oktober
Simpatik, berperikemanusaian, suka bertengkar dengan orang yang lebih tua atau atasannya, rezekinya besar karena ia memiliki inisiatif untuk selalu mencari berbagai jalan dan cara.

13 Oktober
Cerdik, bersifat sosial, pemikiran atau gagasannya asli dan suka memamerkan kepandaiannya sehingga membuat orang merasa jemu.

14 Oktober
Giat bekerja, berani tampil ke muka, agak bercita-cita, memiliki keseimbangan jiwa, perangainya mulia dan suka menolong sesamanya. Ia juga berhasil dalam, penghidupannya.

15 Oktober
Sangat aktif, bersemangat, bercita-cita tinggi dan suka menolong orang yang mengalami kesulitan karena itu ia pun sering mendapat pertolongan dari orang-orang yang berpengaruh.

16 Oktober
Sungguh pandai dan rezekinya sangat besar serta sangat tertib dalam mengerjakan atau melakukan segala sesuatu. Ia berusaha mengalahkan saingannya dengan bijaksana. Ada harapan ia akan memegang suatu kedudukan atau jawatan terhormat.

17 Oktober
Kecerdasannya luar biasa, murah hati dan ramah-tamah. Ia memperoleh keuntungan secara tidak terduga dan berhasil sebagai pedagang atau pengarang.

18 Oktober
Penuh kasaih terhadap sesamanya, tingkah-lakunya cerdik dan mampu menjadi orang pandai. Ia mampu memperoleh kejayaan dalam penghidupannya.

19 Oktober
Berhati lembut, artistik, muzikal, perangainya agung dan tingkah lakunya sopan. Ia menjadi seorang seniman atau seniwati yang terkenal.

20 Oktober
Murah hati, manis budi, bisa diajak bergaul, berperikemanusiaan dan giat bekerja serta agak bercita-cita tinggi. Ia hidup senang sampai hari tuanya yang panjang.

21 Oktober
Pandai, panjang akal, sangat lincah gerak-geriknya, ramah-tamah perilakunya dan firasatnya tajam. Dalam kehidupan perkawinan dan urusan keuangan, ia banyak beruntung sampai di hari tuanya.

22 Oktober
Mudah menerima pendapat orang lain, agak bercita-cita, perasaannya mudah sekali tersinggung dan penghidupannya tidak menentu (sebentar merasa senang, sebentar lagi kemudian merasa susah atau bersedih hati). Tetapi berkat pengalaman-pengalamannya itu, akhirnya ia beruntung juga.

23 Oktober
Bersifat aktif, gagah berani dan banyak bergaul dalam pergaulan umum. Ia memperoleh banyak sahabat dalam penghidupannya.

24 Oktober
Gagah berani, banyak bergaul terutama dari golongan jenis kelamin lain dan senang berpeleseran sehingga jika ia tidak berhati-hati akan mengakibatkan yang kurang menyenangkan.

25 Oktober
Senang sekali mengalami banyak hal yang aneh-aneh. Harus berhati-hati terhadap api dan air supaya tidak terbakar atau tenggelam dalam air.

26 Oktober
Otaknya tajam, gerak-geriknya tangkas, banyak usahanya, pandai berdiplomasi dalam segala hal. Ia mempunyai banyak teman dari banyak kalangan.

27 Oktober
Pandai, memiliki idea asli, suka bekerja dengan rajin dan banyak berfikir. Ia berusaha sendiri dan memperoleh bantuan dari majikan atau atasannya di pajabat.

28 Oktober
Cinta pada penyelidikan ilmu pengetahuan, rezekinya cukup besar dan mempunyai hubungan yang luas dengan orang-orang yang berpengaruh dan karena itu ia mampu terkenal.

29 Oktober
Pendiriannya kuat, tidak mudah terumbang-ambing oleh pengaruh lain dan memiliki bakat dalam mencari nafkah sehingga ia hidup senang.

30 Oktober
Cerdik, banyak fikiran, perasaannya mudah sekali tersingung dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Ia hidup beruntung.

31 Oktober
Kuat badan dan wataknya. Orang yang tajam firasatnya akan sering memberikan bantuan sangat berharrga kepadanya. Selain itu, sepanjang hidupnya ia mempunyai banyak pelindung dan penolong.
 

 

November

1 November
Otaknya cukup terang, agak cerewet dan suka memerintah. Ia beruntung dalam kesusasteraan dan kesenian umumnya, tetapi mengalami kegagalan dalam urusan asmara.

2 November
Sangat aktif, bersemangat, harus berhati-hati dalam urusan surat-menyurat dan dalam membuat dokumen-dokumen penting dan harus waspada terhadap teman atau orang yang suka menipu harus diperhatikan. Ia mampu berjaya dalam bagian terakhir dari penghidupannya.

3 November
Kuat wataknya, rajin bekerja dan semangatnya menyala-nyala. Dalam urusan asmara ia harus tahu diri untuk tidak melewati batas.

4 November
Penuh bijaksana, banyak fikir, perasaan hatinya mudah tergerak sehingga kalau tidak dikendalikan akan mendatangkan kesan buruk terjerat atau tertipu oleh orang-orang yang licik. Ia mampu berjaya dalam bidang jurnalistik atau sebagai pedagang.

5 November
Watak yang kuat, sulit dimengerti, pendiam dan suka menyimpan suatu rahsia. Keberhasilan hidupnya lebih banyak dituntun oleh firasatnya yang tajam sekali.

6 November
Cerdik, diplomatis, tajam firasatnya, agak bercita-cita, suka mengumbar hawa nafsu dan kalau tidak berhati-hati akan menjerumuskan dirinya sendiri.

7 November
Ramah-tamah, riang gembira, agresif dan lincah gerak-geriknya. Ia mampu menjadi seorang wartawan atau seorang pengacara yang pandai.

8 November
Perasaannya mudah tersinggung dan suka sekali mengembara sampai jauh. Dalam urusan asmara mengalami keadaan yang kurang menyenangkan dan dalam urusan pekerjaan atau dalam usahanya mudah tertipu.

9 November
Ramah-tamah, suka menolong sesamanya serta terlalu sering mengambil keputusan cepat tanpa perhitungan baik.

10 November
Cerdas, agresif dan lincah dalam melakukan sesuatu. Ia mampu berhasil dalam bidang insurans, jual beli rumah dan barang-barang antik.

11 November
Optimis dan rezekinya cukup besar. Ia berhasil di bidang kewartawanan, kesusasteran dan ketentaraan.

12 November
Aktif, giat bekerja, tidak sabar dan dengan orang tua seringkali berselisih faham. Ia  mengalami banyak godaan dalam penghidupannya.

13 November
Artistik, muzikal dan gemar sekali akan kebatinan atau hal-hal ghaib. Ia mampu berjaya terutama pada bagian terakhir dari penghidupannya.

14 November
Akan menunjukkan badan dan watak yang kuat, penghidupannya tidak menentu (sebentar di atas, sebentar di bawah) dan datangnya keuntungan dan kerugian yang dideritanya seringkali secara mendadak.

15 November
Otaknya sangat tajam, wataknya kuat sekali, suka berfoya-foya dan mengumbar hawa nafsu. Kalau tidak berhati-hati, ia akan terjerumus dalam hal yang kurang baik.

16 November
Cerdik, banyak akalnya, sangat romantis dan akan mengalami hal penting dalam penghidupannya. Kalau tidak berhati-hati ia akan terjerat dalam urusan asmara yang kurang menyenangkan.

17 November
Sangat gemar akan kesenian terutama seni muzik. Ia berhasil baik kalau tekun bergerak di bidang yang ia gemari itu, tetapi dalam urusan asmara harus berhati-hati supaya tidak sampai terjerumus.

18 November
Agak menyendiri, tidak suka bergaul dengan orang banyak,tingkah-lakunya seringkali sembarangan dan suka terburu nafsu sehingga sekali waktu merugikan diri sendiri. Juga dalam urusan asmara maka ia sering kurang berhati-hati.

19 November
Gagah berani, suka bertengkar dengan orang lain, sering bertindak keras dan mahu menang sendiri sehingga menimbulkan ketidaksenangan dalam rumah tangganya sendiiri.

20 November
Keras dan sering mahu membuat keputusan sendiri. Karena itu ia sulit untuk memiliki teman baik yang kekal. Dalam urusan asmara ia sering tukar kekasih.

21 November
Kuat dan keras hati. Ini kadang-kadang digunakan sebagai senjata untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sering dialaminya dalam penghidupannya.

22 November
Sangat aktif, giat bekerja dan gagah berani. Ia lebih berjaya kalau bekerja di bidang kesusasteran daripada terjun di lapangan teknikal.

23 November
Suka berusaha di segala bidang , suka berjuang dan sering berkecimpung dalam soal asmara. Ia mampu mengembara jauh dari tempat kelahirannya dan menikmati kehidupan yang bahagia di hari tuanya.

24 November
Banyak bergaul dengan masyarakat umum, sangat berhati-hati dan suka berjuang. Ia  popular namanya dan berhasil dalam penghidupannya terutama kalau ia melangsungkan perkawinan dengan orang berharta.

25 November
Ramah-tamah dan luar biasa tabah hati. Ia memperoleh banyak kepercayaan dari orang lain. Ia mengatasi kesulitan-kesulitan yang sering dihadapinya.

26 November
Sangat simpatik dan baik hati sehingga ia disukai banyak orang. Ia berhasil dengan baik dalam penghidupannya terutama dalam bidang kesenian dan muzik.

27 November
Suka berfalsafah dan banyak fikir. Ia akan mengalami banyak percobaan dan kesulitan dalam karang-mengarang kerana itu kalau terjun di bidang kewartawanan harus berhati-hati. Ia berhasil berkat bantuan orang tua.

28 November
Sabar, gigih, seringkali serius, jarang tertawa dan sedikit bicara serta suka bekerja diam-diam sampai selesai.

29 November
Rajin bekerja, selalu mahu berusaha sendiri, pemikirannya kuat dan luas pandangannya. Kerana kemahuannya yang besar, ia berhasil dalam penghidupannya.

30 November
Perasaannya sangat mudah tersinggung, pendiriannya kuat, tindakannya tegas, semangat juangnya tinggi dan pantang mundur. Ia mampu mencapai kejayaan dalam penghidupannya.
 

 

 

Disember

1 December
Ramah-tamah, bersemangat dan bercita-cita tinggi. Ia banyak disukai oleh kalangan tua maupun muda. Ia beruntung dalam penghidupannya.

2 December
Luar biasa pandai dan mempunyai idea yang asli. Ia suka berdiam di rumah dan hubungan kekeluargaannya dengan orang tua amat erat. Ia mampu mendapatkan banyak pertolongan dari teman-temannya.

3 December
Sangat pandai, mempunyai idea asli sehingga mampu mendapatkan penemuan baru. Ia suka bekerja keras tampa mengenal lelah. Ia berhasil baik di bidang kesenian dan kesusasteraan.

4 December
Sosial, berperikemanusaiaan, artistik, muzikal, perasaannya amat peka. Ia mampu mengembara jauh dari tempat kelahirannya dan berhasil dalam pekerjaan yang berhubungan dengan ketentaraan.

5 December
Tenang, suka akan perdamaian dan hal-hal yang bersifat keagamaan da mudah menaruh kepercayaan kepada orang lain tanpa diselidiki secara mendalam sehingga kalau tidak berhati-hati akan tertipu. Ia berhasil kalau bekerja di bidang karang-mengarang atau ketentaraan.

6 December
Suka akan kesenian dan muzik, perasaannya mudah tersinggung. Ia bisa berhasil dari hal-hal yang tak terduga.

7 December
Otaknya dan firasatnya tajam, mampu mengembara jauh dari tempat kelahirannya dan di mana-mana namanya popular.

8 December
Mulia, agung, mempesona orang-orang di sekelilingnya, aktif dalam segala hal. Ia mampu berjaya kalau bekerja sebagai seorang arkitek, pengarang atau tentera.

9 December
Giat dalam segala hal, berjiwa bebas, gagah berani dan suka berfalsafah. Ia berhasil di bidang ketenteran atau sebagai pemimpin perusahaan.

10 December
Moderate, berhasil dalam kalangan ketenteraan dan kurang beruntung dalam hal surat-menyurat. Dalam kehidupannya ia mengalami perubahan secara mendadak.

11 December
Emosinya sangat kuat sehingga penghidupannya kurang menyenangkan. Dalam melakukan segala usaha harus berhaati-hati supaya fikirannya tidak mudah tegang.

12 December
Budi bahasanya manis, banyak mengalah, suka berfalsafah. Ia tidak bersikap fanatik terhadap agama yang dianutinya.

13 December
Pandai, cerdik, jujur, suka keadilan, sifatnya kasih dan suka menolong sesamanya sehingga tua muda sangat menyukainya

14 December
Pandai, cerdik, pandai berusaha apa saja, artistik dan muzikal dan agak bercita-cita. Ia berhasil di bidang kesusasteraan.

15 December
Banyak fikirannya dan berpandangan ingin merdeka. Ia mempunyi rezeki yang besar dan memperoleh dari pihak orng tua.

16 December
Aktif dalam segala hal dan agak bercita-cita. Ia berhasil dalam segala bidang usaha yang digemarinya.

17 December
Wataknya kuat, pandangannya luas dan mampu memperoleh kebahagiaan dalam penghidupannya. Namanya pun terkenal di kalangan masyarakat.

18 December
Fikirannya tetap mantap, keputusan yang diambilnya tegas, suka berdikari dan tidak mahu di bawah perintah orang. Ia hidup beruntung di hari tunya, akan tetapi harus berhati-hati terhadap musuh yang tersembunyi.

19 December
Keras, berani mati, suka bepergian dan surat-menyurat. Ia harus berhati-hati terhadap beberapa hal ini sebab banyak bahayanya.

20 December
Tulus hati, banyak fikir, suka berhati-hati dan bersahaja. Terhadap agamanya ia bersikap fanatik dan berpegang teguh kepada tradisi kuno. Ia harus waspada terhadap penipuan yang dapat membuat dirinya menderita atau mengalami kerugian.

21 December
Aktif dan giat dalam banyak hal, sangat berani, ramah tamah, pandai bergaul, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan, agak bercita-cita dan adatnya keras, serta menikmati kehidupan yang senang dan banyak rezeki di hari tuanya.

22 December
Suka berdebat, suka mengkritik, baik hati, artistik, muzikal, perasaannya amat peka dan dapat kejayaan dalam bidang usaha yang digemarinya serta mampu memperoleh pertolongan dari orang lain yang usianya lebih tua.

23 December
Suka mengalamun dan berfantasi, hatinya baik,kasih, aktif dalam melakukan usahanya. Ia mampu mencapai kejayaan dalam penghidupannya yang penuh dugaan.

24 December
Iri hati dan menyukai barang antik. Ia berhasil dalam mengerjakan perusahaan insurans. Supaya tidak merugikan diri sendiri, ia harus menjauhkan diri dari tindakan spekulasi atau adu untung.

25 December
Suka berkorban untuk perikemanusiaan dan bersifat sangat jujur. Dengan kegigihan dan kesungguhan hatinya, ia mampu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya.

26 December
Baik dan suka beramal serta tidak mengalami kekurangan sahabat yang suka menolong dan memberi dorongan semangat demi kemajuannya.

27 December
Murah hati, terbuka atau suka terus terang dan suka berangan-angan tinggi tetapi sedikit sekali yang mampu dicapa. Ia berhasil sebagai seorang pengarang yang baik atau juga seorang penyair atau ahli muzik.

28 December
Berotak cerdas, aktif, rajin, pandangannya luas, suka akan falsafah dan banyak penemuannya serta agak bercita-cita tinggi. Ia menjadi pengaranag atau wartawan dan namanya menjadi terkenal.

29 December
Suka berhati-hati, banyak fikir dan bermuram durja serta terlalu risau akan masa depannya padahal kalau mereka sabar, gigih dan bersikap bijaksana, maka segala kesulitan hidupnya mampu diatasi.

30 December
Gigih, rajin dan pandangannya luas. Ia berhasil di hari tuanya dan memperoleh kedudukan baik tanpa menerima warisan.

31 December
Kemanusiaan, banyak fikir, artistik dan muzikal serta suka akan sopan santun dan kesusasteraaan. Ia mampu hidup senang dalam kehidupan perkawinannya.